Tick tock, tick tock, ... Tick tock, tick tock, ...

Veebilehe arendus on pooleli. Täname kannatlikkuse eest.

Ei ole paremaid, halvemaid aegu.

On ainult hetk, milles viibime praegu.

Mis kord on alanud, lõppu sel pole.

Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole.